Psykoterapi

Psykoterapi


Arbejde med dig selv

Psykoterapi er en måde, at arbejde med sig selv i forhold til sit eget liv. Det er en måde, hvor du kan få et større indblik i, hvem du er, og hvorfor du er, som du er. Psykoterapi er samtidig en måde at finde endnu ikke erkendte ressourcer og styrker. Hvis ens liv opleves trist eller ikke overskueligt, er det en måde at skabe forandring.I psykoterapi arbejdes der både med selvværd, de drømme til fremtiden, som opleves vanskelige at få opfyldt, og ikke mindst at lære at tage ansvaret for sit eget liv.

Det er også en måde, at få bearbejdet oplevelser fra den tidlige barndom, så de ikke besværliggør ens voksentilværelse, eller oplevelser senere i ens liv. Gennem de senere år er der flere og flere, der henvender sig, ikke på grund af at de har problemer, men fordi de gerne vil have mere ud af deres liv. Her bruges psykoterapi til at finde frem til de værdier, der er betydningsfulde for dig, og som beriger dit liv.

Image Description
Image Description